ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
1มหาราชของไทย 0/20 ดูข้อมูล
2เรียนอังกฤษพิชิตซูโดกุ (Sudoku)นาย Russel Amosco Cada0/20 ดูข้อมูล
3Life in school 1นาง สุชิรา ใสไหม0/15 ดูข้อมูล
4คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นาย วราวุฒิ โพธิ์เงิน1/25 ดูข้อมูล
5เคมีกับเครื่องสำอางนางสาว บุษบา เพ็งผ่อง2/20 ดูข้อมูล
6โปรแกรมคณิตศาสตร์ Geometer's Sketchpad (GSP) นาย สมชาย วัชรสุนทรกิจ2/20 ดูข้อมูล
7วิศวกรตัวน้อยนาย ธเนศพล ชาญรัมย์3/15 ดูข้อมูล
8การงานอาชีพนาย วรายุทธ ดีมี3/19 ดูข้อมูล
9ตะลุยแดนมังกรนางสาว จิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์4/20 ดูข้อมูล
10งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนางสาว ฉัตรปนัดดา เจริญสุข4/20 ดูข้อมูล
11ส่งเสริมประชาธิปไตยนางสาว กษิรา สังข์นวล5/30 ดูข้อมูล
12Life in school 1นาง สุชิรา ใสไหม6/15 ดูข้อมูล
13Guidance63นางสาว ศิริขวัญ มูลชนะ6/31 ดูข้อมูล
14Life in school 1นาง สุชิรา ใสไหม7/15 ดูข้อมูล
15นักศึกษาวิชาทหารม.6นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก8/25 ดูข้อมูล
16English Homeนาย Adeel Ahmed8/20 ดูข้อมูล
17Life in school 2นาย รุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ9/15 ดูข้อมูล
18อาขยาน ผ่านร้อยกรองนางสาว นิภาพรรณ ทองสว่าง10/20 ดูข้อมูล
19TO BE NUMBER 1 MAKE UP 12/20 ดูข้อมูล
20ภาษาไทยในบทเพลง 12/20 ดูข้อมูล
21ฝึกคิดคณิตศาสตร์นาง สุธาสินี ผัดผล13/20 ดูข้อมูล
22คนรักเดือน 14/30 ดูข้อมูล
23รักภาษาไทย 15/20 ดูข้อมูล
24Awareness Cornerนางสาว วรางคณา ศรีสุข15/20 ดูข้อมูล
25ครอสเวิร์ด (Crossword Game) นางสาว ศิริพรรณ ศิริลักษณ์16/20 ดูข้อมูล
26B.P. ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมนาย ปรีชา ยืนยาว16/20 ดูข้อมูล
27นักศึกษาวิชาทหารม.5นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก16/20 ดูข้อมูล
28เรารักเสียงเพลงนาง นพรัตน์ พ่วงบุใหญ่19/27 ดูข้อมูล
29BP.Libraryนาย ชวลิต สุขคล้าย20/20 ดูข้อมูล
30คณิตพาเพลิน 21/21 ดูข้อมูล
31ศิลปะสร้าสรรค์ 21/21 ดูข้อมูล
32พอเพียง 2 21/25 ดูข้อมูล
33ภาษาพาสนุก 22/20 ดูข้อมูล
34ดูหนัง สะท้อนคิด 23/23 ดูข้อมูล
35A-MATH เกมคณิต คิดสนุกนางสาว ประภาวัลย์ มั่นใหญ่ชัยโชค23/23 ดูข้อมูล
36คอมพิวเตอร์2 23/23 ดูข้อมูล
37To be Number 1 23/20 ดูข้อมูล
38เพชรคณิตบางกระทุ่มนาย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล23/30 ดูข้อมูล
39ส่งเสริมทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์นางสาว สุณีวัลย์ อุดมวศ์24/25 ดูข้อมูล
40ขนมไทยนางสาว พัทธวรรณ ตาลพันธุ์24/24 ดูข้อมูล
41วอลเลย์บอลนางสาว ปาริฉัตร อินทโชติ25/25 ดูข้อมูล
42English Bakery (สนุกกับเบเกอรี่ฝรั่ง อาหารทานเล่น)นาย ศุภชัย จันทพันท์25/20 ดูข้อมูล
43Creative Dance 26/26 ดูข้อมูล
44นักศึกษาวิชาทหารม.4นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก27/28 ดูข้อมูล
45เซปักตะกร้อนาย นายกิตติ สาวงษ์27/27 ดูข้อมูล
46วิทย์ประดิษฐ์ประดอยนางสาว ศรัญญา การะเกตุ28/28 ดูข้อมูล
47ห้องพยาบาล 28/25 ดูข้อมูล
48อย.น้อย : คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 28/28 ดูข้อมูล
49ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกนางสาว วรรณกร ปัญญาสิทธิ์30/30 ดูข้อมูล
50Art of Painting นาย สรายุทธ ชัยชราแสง30/30 ดูข้อมูล
51เปตองนาง ธัญพร ธมลพรรณ30/30 ดูข้อมูล
52สตริงและดุริยางค์นาย วงษ์บดินทร์ ชัยสิทธิ์31/31 ดูข้อมูล
53ฟุตซอลนาย ธงชัย พรมเต่า41/41 ดูข้อมูล
back

Created by BLACKTIE.CO

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Invalid library (maybe not a PHP library) 'imap.so'

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: