ลำดับ หัวข้อข่าว ผู้ลงข่าว วันที่ลงข่าว รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อข่าว ผู้ลงข่าว วันที่ลงข่าว รายละเอียด
1ชุมนุมสวนพฤษศาสตร์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 1 เลือกเท่านั้น!!นายมาโนช พรามพิทักษ์2017-05-18รายละเอียด
2นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ลงทะเบียน ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ด้วยครับนายมาโนช พรามพิทักษ์2017-05-18รายละเอียด
3เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบสถานะด้วยครับนายมาโนช พรามพิทักษ์2017-05-18รายละเอียด
back

Created by BLACKTIE.CO